zondag 12 mei 2019

Als jij je sluit ..


Een struise beer ...


Een struise beer..

Een struise beer uit ‘t mooie Stroe
keek met jaloersheid naar een koe
Dat witte vel, die zwarte noppen
Die horens op die koeienkoppen..
Die forse uiers die daar prijken,
ze  wilde dolgraag op hen lijken
Ze moest en zou het uitproberen
en wilde zelfs het loeien leren
van een zeer bedreven stier
maar het hielp gewoon geen zier

Hóe ze ’t boe-geroep probeerde..
de fraaiste vlaaien produceerde
Hoe ze ook zo’n koe nabauwde
melk produceerde en herkauwde..
Het viel ‘r toch beslist niet mee
Ze leek in niets op rund-in-spé
Maar waar ze erg mee kwam te zitten
Was dat de stier begon te vitten
Die zei “je kunt het echt wel schudden
ooit koe te worden in de kudde
Je bent nu eenmaal zo geschapen
Hou op, ons steeds maar na te apen”

De beer die stopte toen terstond
En sprak met saamgeknepen mond
“Als jullie zó tegen me praten
zal ik diréct de wei verlaten.
Ik heb vandaag genoeg ont-beerd.
en ‘k voel me zwaar gekoeieneerd”